Teatro breve

TEATRO
BREVE

INRI

Iniciativa Nacional polos Recortes Idiomáticos

peza satírica de 15 minutos escrita por X. Manuel Pazos Varela

A última pregunta

peza de 15 minutos escrita por Nancho Novo e interpretada por Carlos Rebolo e Natalia Fernández.

Operación Olimpo

Constança Coello, reputada investigadora, airea os trapos sucios dos deuses olímpicos nun programa de máxima audiencia da tv.

Texto de María José García